padeg

Investera på den schweiziska fastighetsmarknaden:

Köp en bostad i Alperna…
...och njut av det varma och soliga klimatet medan er placering stiger i värde

BOSÄTTNING

Att bosätta sig i Valais, Schweiz – utländska medborgare

Schablontaxeringen i kantonen Valais innebär för utländska medborgare utan lönearbete som önskar bosätta sig i Schweiz under minst 180 dagar om året en fantastisk möjlighet att organisera sin arv- och skattesituation på ett internationellt plan.

Samtliga utländska personer som fått uppehållstillstånd eller tillstånd att bosätta sig i Schweiz har rätt att vistas längre perioder i landet. Det finns skillnader i hur man beviljar uppehållstillstånd beroende på om den utländske medborgaren har för avsikt att utöva ekonomisk verksamhet eller inte i landet.

Yrkesverksamma personer kan ha ett tillstånd, som ger dem möjlighet att både uppehålla sig i landet och utöva en ekonomisk verksamhet. Noteras bör att sedan den bilaterala överenskommelsen (juni 2002) om fri rörlighet för personer mellan Schweiz och länderna i den europeiska unionen har det blivit lättare för medborgare i EU att både få uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Liksom för yrkesverksamma personer så har icke-yrkesverksamma personer (pensionärer, studenter och andra) rätt till fri rörlighet om de har tecknat tillräckliga sjuk- och olycksfallsförsäkringar samt har ekonomiska resurser för att klara av sitt uppehälle.

För mer information om Bilaterala avtal samt villkor för att få uppehållstillstånd, se de schweiziska federala myndigheternas hemsida för migration (enbart på franska, tyska och italienska), www.bfm.admin.ch. Se även följande information på svenska switzerland.isyours.com och engelska www.bfm.admin.ch, www.europa.admin.ch.

För vidare information kring fördelarna med att bo och leva i kantonen Valais, dess ekonomi och att investera här, se hemsidan för ledningen för den ekonomiska utvecklingen i Valais (DEWS), www.business-valais.ch.

För information om den ekonomiska utvecklingen i Schweiz, se DEWS:s hemsida (Development Economic Western Switzerland), www.dews.com och dews.com/c_dews/en.pdf.

Källa: www.business-valais.ch

Copyright © 2007 ERik Webbservice
dfot">Copyright © Padeg - Copyright photos © Christian Delèze