padeg

Investera på den schweiziska fastighetsmarknaden:

Köp en bostad i Alperna…
...och njut av det varma och soliga klimatet medan er placering stiger i värde
German EnglishFrench Swedish

SKATTESYSTEM

Skattesystemet i Schweiz

Alla som bor i Schweiz är skattepliktiga för hela sin förmögenhet och sina inkomster.

Särskilt intressanta punkter:

  • Inkomstskatten för fysiska personer dras samtidigt av konfederationen, kantonen och kommunen i vilka den skattpliktige har valt sin hemvist.
  • Förmögenhetsbeskattning och beskattning av arv och donationer sker kantonalt och kommunalt.

Utländska medborgare utan yrkesverksamhet/lönearbete har möjlighet att betala en schablonskatt i stället för vanlig beskattning. Fysiska personer som för första gången bosätter sig i landet eller bor där under längre perioder utan att vara yrkesverksamma kan i princip erbjudas denna typ av beskattning.

Kalkyl för schablonbeskattning

Schablonbeskattning är en förenklad beskattningsprocedur där skattemyndigheterna baserar sig på vissa faktorer (kostnad för bostad och hyra).

Schablonbeskattningen baseras på de årliga kostnader man har under den period som ska beskattas, och som uppstått genom den skattepliktiges levnadssätt samt de personer som lever på dennes bekostnad i Schweiz. Beloppet som avses är den totala summan av alla utgifter man haft i Schweiz eller i utlandet. Utgifter som man tar hänsyn till:

Omkostnader

  • för mat och kläder
  • för boende liksom för övriga relaterade boendekostnader såsom uppvärmning, städning, sophämtning…
  • för underhåll av kostsamma husdjur som t.ex. hästar
  • som har att göra med underhåll och användning av bilar, motorbåtar, yachter, flygplan
  • relaterade till levnadsomkostnader, inklusive direkta skatter

Totalkostnader

  • för eventuell personal anställd av den skatteskyldige

Utgifter

  • för utbildning, kultur, fritid, sport
  • för resor, semester, diverse behandlingar hos läkare etc.

I de allra flesta fall, räknas schablonbeskattningen fram på den skatteskyldiges utgifter. Det kan dock hända att myndigheterna bestämmer att beakta bruttobeloppet på vissa delar av inkomsten (i Schweiz eller i utlandet), om detta är högre än utgifterna. I kantonen Valais, kan man förhandla fram en miniminivå för beskattningen till 150 000 CHF (i jämförelse med 250 000 i kantonen Vaud och 400 000 i kantonen Genève).

För mer information om skattesystemet i Schweiz, se www.estv.admin.ch och www.switzerland-4you.com.

Källa: http://www.estv.admin.ch

Copyright © Padeg - Copyright photos © Christian Delèze